Kategória: Visonta

Mindenszentek, Halottak napja – Bűnmegelőzési hírlevél – 2018. október

Közeleg Mindenszentek és Halottak Napja, amikor a temetőkben meglátogatjuk elhunyt szeretteink sírját. Sajnos vannak, akiknek ez az alkalom nem a gyertyagyújtást és az emlékezést jelenti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor közvetlenül a temetők környékén gyakrabban fordul elő gépkocsi feltörés, kerékpárlopás, zseblopás, táskalopás, valamint a lakás tulajdonos távollétét kihasználó betörés, besurranás.

Tovább

Téli felkészülés – Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató
a téli rendkívüli időjárásra történő felkészülés legfontosabb szabályairól.
Várható következmények
-Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt fennakadások lehetnek a (közúti, vasúti, légi) közlekedésben.
-A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető élelmiszerellátás, az egészségügyi ellátás, a betegszállítás, gyógyszerek beszerzése.
-A hófúvások településeket zárhatnak el a külvilágtól, járművek akadhatnak el az utakon.

Tovább

Óvodai Családi Nap

Szeptember 8-án családi nap keretében került átadásra a Visontai Szivárvány Óvoda két új létesítménye az Ovi-Sport Közhasznú alapítvány támogatásával megvalósult műfüves pálya, valamint az önkormányzat és a magyar állam közös finanszírozásával elkészült tornaszoba.

Tovább

Gazdálkodási előadó pályázati felhívás – 2018. szeptember

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Pálosvörösmarti Kirendeltségén

gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

Pálosvörösmart községben a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal feladatkörébe tartozó gazdálkodási és adóztatási feladatok ellátása. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, kiemelve a pénzügyi ellenjegyzés során a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos szakértelemmel foglalkozik, felelős saját tevékenységéért és munkaterületén a törvényesség és a szakmai szabályok betartásáért. Közigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek döntésre előkészítése, döntések végrehajtása. Helyi adókkal kapcsolatos feladatok ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pálosvörösmart községben a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal feladatkörébe tartozó gazdálkodási és adóztatási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • szakmai életrajz
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Hajnalka jegyző nyújt, a 306933312 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton, a pályázatnak a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3271 Visonta, Hősök tere 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 925/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.
 • Személyesen: Hegedűs Hajnalka jegyző, Heves megye, 3271 Visonta, Hősök tere 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szóbeli meghallgatás utáni, Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Polgármestere egyetértésével történő döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 12.00 óráig meg kell érkeznie. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Visonta hirdetőtáblája – 2018. szeptember 21.
 •       Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Pálosvörösmarti Kirendeltsége hirdetőtáblája – 2018. szeptember 21.
 •       Visonta község honlapja – 2018. szeptember 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visonta.hu honlapon szerezhet.

 

 

Rezsicsökkentés Tájékoztató

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kormány döntése alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. Igénylés feltétele, hogy az igénylő személynek az adott háztartás legyen a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Tovább

Áramszünet a Járási Hivatalban

-2018. augusztus 22-én (szerda) 8.00 -11.00 óráig (Kossuth u. 1.) – a Gyámügyi és Igazságügyi Osztályon illetve a Földhivatali Osztályon.
-2018. augusztus 23-án (csütörtök) 8.00 -11.00 óráig (Fő tér 13.) – a Hatósági Osztályon illetve az Építésügyi Osztályon.
A szerdai napon ezen időpont alatt az ügyfélfogadás szünetel !

Tovább

Szüretnyitó vigasság

Szeretettel várjuk Önt és Kedves Családját a Szüretnyitó vigasságra, valamint a IX. Visontai Veterán Jármű Találkozóra. Szüreti felvonulás, színpadi programok, kísérő rendezvények, kicsiknek és nagyoknak a volt TSZ udvaron!

Tovább

Pályázati felhívás: adóügyi előadó

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Visontai Közös Önkormányzati Hivatal 
Visontai Közös Önkormányzati Hivatal székhelye adóügyi előadó munkakör betöltésére.

Tovább