Visontai Polgárőr Egyesület

Egyesület neve:          Polgárőrség Visonta Közhasznú Egyesület

Egyesület címe:          3271 Visonta Petőfi út 7.

Vetőjének neve:          Váradi Zsolt

Elérhetőségek:            e-mail: polgarorseg@visonta.hu

tel.: 06 30/215-3729

Az Egyesület 2010-ben az önkormányzat segítségével alakult, és tagja a Megyei, illetve az Országos Polgárőr Szövetségnek.

Taglétszámunk évről-évre változik, jelenleg 37 fővel, kicsit megfiatalodva (3 fő fiatal felnőtt és 3 főifjúsági tag került felvételre) működik az Egyesület lakossági önszerveződés alapján, az alapszabálynak megfelelően.

Járőrszolgálatainkat gépkocsival, kerékpárral és gyalog végezzük az aktív tagokra vetítve kicsit több, mint 40 óra/fő/év szolgálatban töltött idővel.

Az Egyesület célja lakossági önszerveződés alapján a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi tevékenység ellátása. Visonta község lakóinak és területének védelme, a közrendre, a közbiztonságra, a környezetvédelemre, a közbiztonságra veszélyes cselekmények elleni fellépés és a bűnmegelőzés. Közrend és közlekedés biztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás.

Községünk belterületén a környező településekhez képest alacsony a bűnelkövetések száma, de nem maradunk feladatok nélkül.

Néhány példa a teljesség igénye nélkül:

  • helyi rendezvények biztosítását végezzük,
  • községünkben letelepedni készülő hajléktalanoknak segítünk visszatalálni a hajléktalan szállóra,
  • részt veszünk eltűnt személy keresésében,
  • a rendőrség kérésére többször végzünk baleseti helyszín biztosítását, forgalomelterelést,

melyek során előfordult, hogy a szolgálatot teljesítő Polgárőrök testi épsége is veszélybe került.

Tagságunk önkéntes alapon, a szabadidő terhére, ingyen fejti ki tevékenységét, amelynek költségeit támogatásokból fedezzük.

Köszönettel tartozunk az anyagi és erkölcsi támogatásért a Visonta Községi Önkormányzat Polgármesterének, Jegyzőjének, Képviselőtestületének, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, a Heves Megyei Polgárőr Szövetségnek, és a szolgálatainkat személyesen vagy adójuk 1%-ával segítő visontai lakosoknak.

Aki szeretné támogatni tevékenységünket, megteheti a személyi jövedelem-adójának 1 %-os felajánlásával, vagy személyes közreműködéssel is.

1 %
Polgárőrség Visonta Közhasznú Egyesület
adószám: 18224757-1-10

Csapatunkba az új belépők jelentkezését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

06 30 215 3729 Váradi Zsolt,

06 30 589 7603 Bozsik Pál János

polgarorseg@visonta.hu