Gazdálkodási előadó pályázati felhívás

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Pálosvörösmarti Kirendeltsége

gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116.


A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Pálosvörösmart községben a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal feladatkörébe tartozó gazdálkodási és adóztatási feladatok ellátása. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, kiemelve a pénzügyi ellenjegyzés során a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos szakértelemmel foglalkozik, felelős saját tevékenységéért és munkaterületén a törvényesség és a szakmai szabályok betartásáért. Közigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek döntésre előkészítése, döntések végrehajtása. Helyi adókkal kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pálosvörösmart községben a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal feladatkörébe tartozó gazdálkodási és adóztatási feladatok ellátása. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, kiemelve a pénzügyi ellenjegyzés során a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos szakértelemmel foglalkozik, felelős saját tevékenységéért és munkaterületén a törvényesség és a szakmai szabályok betartásáért. Közigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek döntésre előkészítése, döntések végrehajtása. Helyi adókkal kapcsolatos feladatok ellátása.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • szakmai életrajz
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 16. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje:
 2018. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Hajnalka jegyző nyújt, a 306933312 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3271 Visonta, Hősök tere 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 807/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.
 • Személyesen: Hegedűs Hajnalka jegyző, Heves megye, 3271 Visonta, Hősök tere 3. .


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szóbeli meghallgatás utáni, Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Polgármestere egyetértésével történő döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 12.00 óráig meg kell érkeznie. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.


A pályázat elbírálásának határideje:
 2018. július 13.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Visonta hirdetőtáblája – 2018. június 20.
 •       Visonta község honlapja – 2018. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visonta.hu honlapon szerezhet.