Tájékoztató hit- és erkölcstan oktatásról

2014/2015. tanévben a  Visontai Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában (3271 Visonta,  Petőfi u.3. ) hit- és erkölcstan oktatást végeznek:


A Római Katolikus Egyház részéről:

Egyházi jogi személy:
Iváncsy Balázs plébános    3261 Abasár, Fő tér 17.


Hitoktató:                
Fülöp Andrea                    3261 Abasár, Gyöngyösi út 30.A Református Egyház részéről:

Egyházi jogi személy:  
Kenyeressy Károly lelkipásztor      3200 Gyöngyös, Arany J. u. 2-4.


Hitoktató:
Kristonné Fekete Ágnes                3261 Abasár, Fő út 174. fsz.1.