Bizottságok

Ügyrendi bizottság

3271 Visonta, Hősök tere 3.

ELNÖK – Hornyák Zoltán
TAGOK – Oravecz József
                  Vígh Bertalan

Az Ügyrendi Bizottság feladatai:

a) megtárgyalja és véleményezi a helyi rendelettervezeteket,

b) előterjeszti a polgármester illetményére, jutalmazására vonatkozó javaslatát,

c) nyilvántartja és ellenőrzi a polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatokat, valamint elvégzi azok vizsgálatát,

d) ellátja a polgármester és az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségi ügyeivel kapcsolatos feladatokat.

Szociális bizottság

3271 Visonta, Hősök tere 3.

ELNÖK – Emődi Eszter
TAGOK – Krizsó Mihály
        Trubacsné Kocsis Ella

A Szociális Bizottság feladatai:

a) javaslatot tesz a képviselő-testületnek a szociális és gyermekvédelmi ellátásra vonatkozó kérelmek elbírálására,

b) megtárgyalja és véleményezi a szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendelettervezeteket.