Pályázati felhívás: adóügyi előadó

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal
Visontai Közös Önkormányzati Hivatal székhelye

adóügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3271 Visonta, Hősök tere 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Adóügyek, vállalkozási (kereskedelmi) ügyek, munkavédelmi feladatok, Hirdetmények kezelése, termőfölddel kapcsolatos vételi és haszonbérleti ajánlatok kifüggesztése, növény-egészségügyi feladatok, állategészségügyi feladatok, ebnyilvántartás vezetése, temető nyilvántartás vezetése, polgári védelmi, honvédelmi feladatok, esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóügyi feladatok ellátása, ipar-kereskedelmi ügyek, hirdetmények

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés, II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés. I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       motivációs levél
 •       szakmai életrajz
 •       30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       a végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •       nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul
 •       a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Hajnalka jegyző nyújt, a 306933312 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3271 Visonta, Hősök tere 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 942/2018. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi előadó.
 •       Személyesen: Hegedűs Hajnalka jegyző, Heves megye, 3271 Visonta, Hősök tere 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szóbeli meghallgatás utáni, Visonta Községi Önkormányzat Polgármestere egyetértésével történő döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 12.00 óráig meg kell érkeznie. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Visonta hirdetőtáblája – 2018. augusztus 9.
 •       Visonta község honlapja – 2018. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visonta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.