Most se dőljön be a csalóknak! – Bűnmegelőzési Hírlevél 2019. március

Többször adtunk már hírt a különböző
„trükkös” módszerrel elkövetett csalásokról,
lopásokról. Úgy tűnik, a trükkök, módszerek
időről-időre változnak, megújulnak, majd
újra előkerülnek a korábbiak.
Ezúttal a közelmúltban ismertté vált
legújabb cselekmények kapcsán szeretnénk
figyelmeztetni a veszélyre és felhívni a
figyelmet a védekezésre.

Két olyan feljelentés érkezett idős
sértettektől az elmúlt hónapban Heves
megyében, akikhez gázóra csere, illetve
gázóra ellenőrzés ürügyén jutottak be az
elkövetők a lakásba, és csaltak ki 20.000.-
Ft-ot az áldozatoktól.

Nincs kizárva, hogy nem fognak másoknál
is próbálkozni, illetve más elkövetők, egyéb
trükkel elérni, hogy beengedjék őket és a
kiszemelt áldozatok a jelenlétükben
elővegyék a pénztárcájukat, otthon tárolt
pénzüket, felfedve ezzel a pénz tárolási
helyét is. Legyenek óvatosak és egészségesen
bizalmatlanok!

Kérjük, fogadja meg tanácsainkat, hogy sem
Önök, sem hozzátartozóik ne váljanak
bűncselekmény áldozatává:
A kaput, a lakás ajtaját, az olyan
nyílászárókat, amelyeken keresztül
észrevétlenül be lehet jutni a lakásba, akkor
is tartsák zárva, ha otthon tartózkodnak!
Javasoljuk, hogy amíg egyedül vannak
otthon, addig ne engedjenek be idegeneket,
bármilyen csábítóan jó üzletet kínálnak is,
és pénzt ne adjanak át bármire
hivatkozzanak is!

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály

A leggyakrabban előfordult esetek:
Az elkövető(k) hivatalnoknak adták ki
magukat (rendőr, postás, stb). Elhitették,
hogy hamis pénzben kapta a sértett a
nyugdíját, ezért el kell vinni a pénzt
megvizsgáltatni. Vagy rendőrnek kiadva
magát az idős sértett unokája által okozott
balesetre hivatkozva csalta ki a „kártérítést”
az elkövető.
Az elkövetők közüzemi szolgáltató
képviselőjének, díjbeszedőjének (TIGÁZ,
ÉMÁSZ), önkormányzat dolgozójának adták
ki magukat, támogatást hoztak, a sértettnek
túlfizetése volt, gázórát, villanyórát
ellenőriztek, stb, majd következett a
húszezres felváltása.

Az elkövető(k) valamit megvételre ajánlottak,
de a termék és annak ára nem volt arányban.
Előfordult, hogy pár ezer forintos terméket a
házi orvosra hivatkozva adtak el több
százezer forintért!
Az elkövetők segítséget kértek, csak egy
pohár vizet, had menjen el a vécére,
rosszullétet színleltek, majd a lakásba
bejutva elterelték a sértett figyelmét és
meglopták.

Szolgáltatással házaltak, tüzifát árultak,
vasat vásároltak stb. A sértett beengedte
őket, elővette a jelenlétükben a pénzét,
megmutatva ezzel, mennyi van belőle és hol
tárolja.

Az elkövetők többnyire szám-kijelzés nélkül
telefonon felhívták a gyanútlan sértetteket
azzal, hogy egy nyereményjátékban nyertek.
A nyeremény felvételéhez a sértetteknek
olyan utasításokat kellett végrehajtani,
amivel idegen telefonokat töltöttek fel, vagy
idegenek számlájára utaltak pénzt.
„Unokázós csalások”, amikor az idős
sértettek ijedtségét, aggódását kihasználva,
az unokájuk „megmentésére” hivatkozva
csaltak ki idegenek tőlük nagy összegben pénzt, ékszereket.

Kérjük, hogy a hasonló esetek elkerülésének érdekében fokozott fenntartással kezeljék a
váratlanul jelentkező idegeneket, a jelzett tartalmú telefonhívásokat! A csalást elkövetni
szándékozó személyek utasításait ne hajtsák végre! Hívják fel a központi számot, ellenőrizzék
le a hívás/üzenet valóság tartalmát annál a szervezetnél, amelyre hivatkozik az ismeretlen
telefonáló, vagy a váratlanul jelentkező idegen!

Idősebb hozzátartozóink részére nagyon fontos tudatosítani és napra készen tartani a
biztonságukkal kapcsolatos legalapvetőbb magatartási szabályokat:
Ne tartsanak otthon nagy mennyiségű készpénzt, értékeikkel ne hivalkodjanak!
Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva a lakásajtót és kaput!

Ne engedjenek be idegeneket a házukba, udvarukba, bármilyen hivatalos ügyre hivatkoznak,
bármilyen jó üzletet kínálnak is, vagy segítséget kérnek!

Postaládára, az ajtón a névtáblára elég csak vezetéknevet írni, ne lehessen következtetni az ott
lakó nemére, családi állapotára, vagy a keresztnév ismeretében ismeretségre hivatkozni.
Ha díjbeszedő, egyéb „hivatalos emberek”, vagy idegenek érkeznek, kérjenek tőlük
igazolványt, hívják át a szomszédot, ismerőst, vagy hívják fel rokonaikat, gyermekeiket,
kérjenek segítséget a rendőrségtől (112)!

Jótékonysági célra gyűjtögetőktől kérjenek csekket, ne adjanak készpénzt, ne engedjék be
őket a lakásba, és főleg ne vegyék elő jelenlétükben a pénztárcájukat, vagy az otthon tárolt
pénzt!

Fontos tudni: az a pénz, amit a postás kézbesít, a nyugdíj, vagy amit a pénzintézetek
folyósítanak, tárolnak, az nem lehet hamis, nem kell utólag ellenőrizni, mert az már
ellenőrzött!
A rendőr nem vesz át/ nem is vehet át pénzt a sértettektől, vagy a büntetőeljárás más
részvevőjétől sem kártérítésre, sem egyéb célból.
Érdemes: Saját „biztonsági hálót” kiépíteni a közelben lakó, élő, könnyen elérhető, megbízható
személyekből (rokon, szomszéd, polgárőr), akiktől azonnal segítséget kérhet, akár telefonon
is.

Telefonszámuk legyen mindig a telefon közelében! Ha mégis üzletet köt a váratlanul érkező
idegennel, ne legyen egyedül!
Kéretlenül, váratlanul érkező idegenek megjelenésekor hívja a Rendőrséget (112) az
ingyenesen hívható számon! A rendőrök igazoltathatják és ellenőrizhetik őket. Miután a
kilétük ismertté válik, nagyobb az esélye, hogy az általuk kitervelt cselekmény továbbra is
terv marad.
Végül, de nem utolsó sorban, a további bűncselekmények megelőzése érdekében lehetőség
szerint alaposan figyeljék meg a hívatlanul érkező idegeneket, ha mód van rá írják fel gépkocsijuk rendszámát, esetleg színét, típusát, érkezésük, távozásuk irányát és erről
tájékoztassák a Rendőrséget!

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály

112