Rezsicsökkentés Tájékoztató

T Á J É K O Z T A T Á S

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kormány döntése alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Igénylés feltétele, hogy

az igénylő személynek az adott háztartás legyen a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

További feltétel, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései során nem részesült támogatásban (vezetékes gáz vagy távfűtés támogatás).

Az eljárás során háztartásnak minősül az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Az igénylés menete:

Háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható be a Visontai Közös Önkormányzati Hivatalnál (3271 Visonta, Hősök tere 3.) postai úton vagy személyesen, a külön e célra rendszeresített igénylőlap kitöltésével. Az igénylőlap elérhető a Hivatalban.

Az igénylés benyújtásának határideje: 2018. október 15. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

A háztartásonkénti 12.000,-Ft összegű természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Polgármesteri Hivatal

 

Az Igénybejelentő nyilatkozat LETÖLTHETŐ ide kattintva!