Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017. évben módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, amely értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást legkésőbb 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A kút helye szerinti jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  1. talajvízre létesült,
  2. legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel üzemel,
  3. épülettel rendelkező ingatlanon van,
  4. magánszemély használatában van,
  5. a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények (például veteményes, udvar öntözése) kielégítését szolgálja, tehát nem gazdasági célú.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Az engedély iránti kérelemhez műszaki dokumentációt kell mellékelni, melyet kizárólag vízügyi szakember készíthet el.

Az eljárás illetéke 3.000,- Ft, melyet illetékbélyeggel kell leróni.

Tekintettel arra, hogy az elkészítendő műszaki dokumentáció jelentős költségbe kerül, az Országgyűlés várhatóan meghosszabbítja a 2018. december 31-i határidőt 2020. december 31-ig.

 

Polgármesteri Hivatal